Inauguración

Posoltega, Chichigalpa. Inauguración de Aula Fundación Telefónica.

Posoltega, Chichigalpa. Inauguración de Aula Fundación Telefónica.